2019-10-15

Allmänt

Vågplattor och lastbärare som är uppbyggda kring en lastcell, en s.k. single point som är centrerad till mitten av vågplattan med en lastyta upp till 1200 x 1200 mm.