2020-08-09

Allmänt

Vågplattor och lastbärare som är uppbyggda kring en lastcell, en s.k. single point som är centrerad till mitten av vågplattan med en lastyta upp till 1200 x 1200 mm.