2020-08-09

Räknevågar

Allmänt

Räknevågar finns i huvudsak från två fabrikat, DIGI och UWE. Om man ska ha en "stand-alone-våg" kan vilket som helst av fabrikaten väljas men om en yttre, extern, våg ska anslutas så är det DIGI som gäller. Att tänka på när man väljer räknevåg är att den interna upplösningen ska vara så hög som möjligt för då blir styckevikten mer exakt. DIGI är det något dyrare fabrikatet medan UWE är det mer kompakta.